Hälsofrämjande arbete

Allt hälsofrämjande arbete utgår från det normala och strävar efter att det som avviker ska återgå till det normala. Våra handlingar och beteende är beroende av genetiska och sociala faktorer. Det vi har lärt oss tidigt i livet är ofta så naturligt att vi är omedvetna om hur det påverkar våra handlingar och våra tankar. Personligt medvetandegörande är nödvändigt för all utveckling och för att hälsofrämjande arbete ska bli framgångsrikt.

Företagets ambition är att ge stöd och hjälpa etablerade företag att utvecklas samt även verka för nyföretagande inom sektorerna hälsa, lärande och socialt arbete. Genom samarbete finns möjlighet att bättre förstå faktorer som bidrar till ett effektivare hälsofrämjande arbete.

Vår ambition är även att utveckla en “hälsotermomter” för att kunna jämföra olika kommuner och bostadsområden med avseende på barns, ungas och vuxnas hälsa.

Vi vänder oss särskilt till den lilla kommunen och den nya företagaren. Företaget hjälper bl.a. till att bygga upp datajournal och hälsoprofiler med elektroniska formulär. Vi följer den nya datalagen och Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring, SOSFS 2008:14 (M). Vi hjälper också till med utveckling och föreläsningar. Mer information får du när du klickar på Våra tjänster.

 

 

Innehållet på denna hemsida publicerades 2008-09-01. Senaste revidering 2008-09-25.