Våra tjänster

Stöd för hälsa och kvalitet

Företaget erbjuder följande tjänster inom sektorerna hälsa, lärande och socialt arbete:

Konsultverksamhet och utbildning avseende dokumentation och datajournaler
Konsultverksamhet och utveckling avseende hälsoprofiler
Organisationsutveckling
Konsultverksamhet vid etablering och utveckling av företag
Erbjuda skolor, kommuner, landsting och företag hälsoinventering av medarbetare och samhälle

Datajournal

Krav på dokumentation, kvalitetssäkring och uppföljning av tjänster och verksamheter har ökat. Små verksamheter är sårbara eftersom det tar mycket tid och kraft att bygga upp egen kompetens. Vi erbjuder säkra och användarvänliga lösningar till ett bra pris.

Hälsoprofiler och kundenkäter

Elektroniska hälsoformulär och kundenkäter är en viktig del i uppföljning och jämförelse av kvalitet och hälsa.

Företagsutveckling och kundval

Flera kommuner och landsting har infört olika former av kundval. Du som går i tankar att starta eget eller som redan hållit på några år kan få stöd genom vår företagsutveckling.